สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กับเครือข่ายการทำงาน 28 ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการเสวนาและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

 

สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์

วันที่ 6 - 12 ต.ค. 59

ภาคกลาง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ก่อน  แต่ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรียังคงมีปริมาณสูง และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ปริมาณวิกฤต 50,000 ตัว/วัน)
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงถึงระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ทั้งนี้ไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟสูงมากและในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรคและมีความเสี่ยงในการเกิดโรคในเขตจังหวัดชัยนาท จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่พบการระบาดของโรคในสัปดาห์ก่อนและในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดจาก      รายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี

ภาคเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และมีค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศสูงขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์สุโขทัย
ทั้งนี้ไม่มีรายงานพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเพชรบูรณ์

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เชียงราย และจังหวัดลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และมีค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
ทั้งนี้ไม่มีรายงานพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา  มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส   ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด จึงควรติดตามการระบาดในแปลงนา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคใต้
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ ไม่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรค
ทั้งนี้ไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา  
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับ     การระบาด จึงควรติดตามการระบาดในแปลงนา

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนา

หมายเหตุ:  รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบการระบาด พื้นที่ 20,516 ไร่ (ลดลง 16,255 ไร่) พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จำนวน 598 ไร่ ในข้าวอายุ 40 - 60 วัน จำนวน 1,763 ไร่ และในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 18,155  ไร่ พื้นที่ 15 จังหวัด ในเขตภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และจังหวัด ศรีสะเกษ ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเพชรบูรณ์
โรคไหม้ พบการระบาด พื้นที่ 11,283 (ลดลง 359 ไร่)  ในระดับรุนแรง จำนวน 314 ไร่ และในระดับไม่รุนแรง จำนวน 1๐,969 ไร่ พื้นที่ 17 จังหวัด ในเขตภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เชียงราย และจังหวัดลำปาง


คำแนะนำ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ค่อนข้างเหมาะสมในภาคใต้ จึงควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงของทุกภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ เชียงราย และจังหวัดเพชรบูรณ์  ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ค่อนข้างเหมาะสมในภาคใต้ จึงควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดในสัปดาห์ก่อน คือ จังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งพื้นที่ที่พบการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงราย และจังหวัดลำปาง หากพบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ คาซูกะมัยซิน หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

รายงาน ณ วันที่ 12 ต.ค. 59


 
แนะนำห้องสมุดข้าว BRRD

ห้องสมุดข้าว BRRD เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการข้าว จนถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว การปลูก การดูเเลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก ท่านสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์รูปภาพด้านล่างนี้

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบ

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ท่านเข้าชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้594
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว816
mod_vvisit_counterเดือนนี้2264
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5244
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด245899

เลือกภาษา

English Chinese (Simplified) French German Japanese Thai

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

หนังสือแนะนำใหม่

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาข้าว