สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กับเครือข่ายการทำงาน 28 ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการเสวนาและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

 

สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์

วันที่ 15 - 21 ก.ย. 59

ภาคกลาง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ก่อน  แต่ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรียังมีปริมาณสูง

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทและ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มีรายงานพบการระบาดในเขตจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ พื้นที่ 10 ไร่
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรีที่มีรายงานการระบาดในสัปดาห์ก่อนและในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของ    กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี นครปฐม นครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค และมีความเสี่ยงในการเกิดโรคในเขตจังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่พบการระบาดของโรคและในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี

ภาคเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ไม่มีรายงานพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดแพร่

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัด เชียงราย พิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์  รวมทั้งพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง และจังหวัดแพร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวโดยเฉพาะที่ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมามีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา พบการระบาดในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์  ในสัปดาห์ก่อน

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ไม่มีรายงานพบการระบาดของโรคไหม้ในแปลงนา
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดศรีษะเกษและจังหวัดสุรินทร์ที่มีรายงานการระบาด และในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคใต้
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรคไหม้ ไม่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรค และไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา 
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา


คำแนะนำ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพ อากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลาง และค่อนข้างเหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จึงควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงของทุกภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายงานเบื้องต้นพบการระบาด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในพื้นที่ที่พบการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท กาญจนบุรี นครปฐม นครนายก และจังหวัดศรีสะเกษ ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

โรคไหม้ สภาพ อากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคเหนือ ค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จึงควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งพื้นที่ที่พบการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี พิษณุโลก และจังหวัดแพร่ หากพบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรค ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ คาซูกะมัยซิน ไอโซโปรไธโอเลน หรือ หรือ คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

รายงาน ณ วันที่ 21 ก.ย. 59


 
แนะนำห้องสมุดข้าว BRRD

ห้องสมุดข้าว BRRD เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการข้าว จนถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว การปลูก การดูเเลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก ท่านสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์รูปภาพด้านล่างนี้

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบ

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ท่านเข้าชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้156
mod_vvisit_counterเมื่อวาน193
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้827
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว1372
mod_vvisit_counterเดือนนี้5092
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5198
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด243483

เลือกภาษา

English Chinese (Simplified) French German Japanese Thai

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

หนังสือแนะนำใหม่

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาข้าว