สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กับเครือข่ายการทำงาน 28 ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ

 

เอกสารประกอบการเสวนาและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

 


วันที่ 17 - 23 พ.ย. 59

ภาคกลาง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทยังคงมีปริมาณสูง แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ปริมาณ 50,000 ตัวต่อคืน) นอกจากนี้พบแมลงบั่วมีปริมาณสูงขึ้นมากในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

โรคไหม้ ไม่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรค แต่ในสัปดาห์ก่อนมีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก เฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในแปลงนา

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรคและมีความเสี่ยงในการเกิดโรคในเขตจังหวัดราชบุรีในสัปดาห์ก่อน จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา รวมทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว

ภาคเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นมากจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่ถึงระดับวิกฤต (ปริมาณ 50,000 ตัวต่อคืน) ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นอกจากนี้พบแมลงหล่า เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก มีปริมาณสูงขึ้นมากที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยักมีปริมาณสูงที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตในศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพิษณุโลก

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรติดตามการระบาดในแปลงนา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวแน่น โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

ภาคใต้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรคไหม้ ไม่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรค

การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด จึงควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวแน่น

โรคไหม้ สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเกิดโรค แต่ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวแน่น รวมทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดพัทลุง

คำแนะนำ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเหมาะสมกับการระบาดในภาคใต้ ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงของทุกภาค โดยเฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัดแพร่ พิษณุโลก และจังหวัดชัยนาท

ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้   เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคเหนือและภาคกลาง ค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ     ต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแพร่ เชียงราย และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งพื้นที่ที่พบการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดพัทลุง

ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือคาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

 

หมายเหตุ: รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

โรคไหม้ พบการระบาดในข้าวระดับรุนแรง จำนวน 48 ไร่ และระดับไม่รุนแรง จำนวน 938 ไร่ รวมพื้นที่ระบาดทั้งหมด 986 ไร่ (ลดลง 293 ไร่) ในพื้นที่ 5 จังหวัด ดังนี้ ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ภาคใต้ จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง


รายงาน ณ วันที่ 23 พ.ย. 59


 
แนะนำห้องสมุดข้าว BRRD

ห้องสมุดข้าว BRRD เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการข้าว จนถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว การปลูก การดูเเลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก ท่านสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์รูปภาพด้านล่างนี้

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบ

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ท่านเข้าชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้91
mod_vvisit_counterเมื่อวาน97
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้617
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว753
mod_vvisit_counterเดือนนี้188
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3049
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด250012

เลือกภาษา

English Chinese (Simplified) French German Japanese Thai

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

หนังสือแนะนำใหม่

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาข้าว