สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กับเครือข่ายการทำงาน 28 ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ

 

เอกสารประกอบการเสวนาและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

 


วันที่ 12 - 18 ม.ค. 60


สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2560
ภาคกลาง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวและเพลี้ยจักจั่น  ปีกลายหยักมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อย
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พบการระบาดในแปลงนาเขต หมู่ 3 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พื้นที่ 25 ไร่ และ หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง พื้นที่ 38 ไร่  และพบการระบาดของโรคไหม้คอรวงในเขต หมู่ 7 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็น มีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น ปทุมธานี 1

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง โดยเฉพาะจังหวัดที่พบการระบาดในแปลงนาและจังหวัดที่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูง ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชัยนาท และจังหวัดราชบุรี

ภาคเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่และในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พิษณุโลก และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด  14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคไหม้สูง และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ได้แก่ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งพบการระบาดของโรคขอบใบแห้งในพื้นที่นี้ด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงถึงระดับวิกฤตศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศเย็นถึงหนาว มีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนครที่มีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคไหม้สูง

ภาคใต้
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด ควรติดตามการระบาดในแปลงนา

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนา ในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพัทลุงที่มีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคไหม้สูง  

คำแนะนำ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมและค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคใต้และภาคกลาง ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาด แต่ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงของทุกภาค
ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้   เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมในภาคเหนือและค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในจังหวัดที่พบการระบาดในแปลงนาและจังหวัดที่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูง ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชัยนาท ราชบุรี แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี สกลนคร และจังหวัดพัทลุง รวมทั้งพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ได้แก่ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งพบการระบาดของโรคขอบใบแห้งในพื้นที่นี้ด้วย
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 5-10 เปอร์เซ็นต์ ให้ควบคุม ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

หมายเหตุ:  รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 4 มกราคม 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
โรคไหม้ข้าว พบการระบาดโรคไหม้ข้าวในระดับไม่รุนแรงจำนวน 750 ไร่ (ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1,250 ไร่) ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โรคขอบใบแห้งข้าว พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าวในระดับไม่รุนแรง จำนวน 100 ไร่ ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


รายงาน ณ วันที่ 18 ม.ค. 60


 
แนะนำห้องสมุดข้าว BRRD

ห้องสมุดข้าว BRRD เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการข้าว จนถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว การปลูก การดูเเลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก ท่านสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์รูปภาพด้านล่างนี้

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบ

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ท่านเข้าชมลำดับที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวาน82
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้191
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว604
mod_vvisit_counterเดือนนี้1813
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2462
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด254099

เลือกภาษา

English Chinese (Simplified) French German Japanese Thai

ค้นหาในเว็บไซต์

มุมการจัดการความรู้

หนังสือแนะนำใหม่

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาข้าว