กขผ 1 PDF พิมพ์ อีเมล


ชื่อพันธุ์ - กขผ1
ชนิด - ข้าวเจ้าลูกผสม
คู่ผสม
-
IR79156A / IR79156B / JN29-PTT-43-1-5-5-1-3-1R

ประวัติพันธุ์


-

เป็นข้าวลูกผสมสายพันธุ์ PTT06001H ที่ผลิตในระบบ 3 สาย พันธุ์ โดยมีพันธุ์แม่คือ สายพันธุ์เรณูเป็นหมัน IR79156A ของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ  ที่มีสายพันธุ์ IR79156B เป็นสายพันธุ์รักษาเรณูเป็นหมันการรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหาร กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554


ลักษณะประจำพันธุ์ - เเป็นข้าวเจ้าลูกผสม สูงประมาณ 116 เซนติเมตร

- ไม่ไวต่อช่วงแสง

- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115 วัน

-
มีจำนวนรวงต่อกอ 8 รวง (ระยะปักดำ 20 x 20 ซม.) จำนวนเมล็ดต่อรวง 200-250   เมล็ด มีเมล็ดดีต่อรวง 85เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 1,000  เมล็ด หนัก 24.72 กรัม

- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง

- ต้านทานต่อโรคไหม้ในบางพื้นที่ ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว แต่อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง

-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร

-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร

-
ปริมาณอมิโลส 27.0%

-
ข้าวสวย ร่วน ไม่เกาะติด
ผลผลิต - ประมาณ 1006 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1006 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 (666 กก./ไร่)
และสุพรรณบุรี 1 (817 กก./ไร่) คิดเป็นร้อยละ 51 และ 23 ตามลำดับ
ข้อควรระวัง - อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในเขตพิษณุโลก
พื้นที่แนะนำ - ปลูกในพื้นที่นาชลประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง