เครื่องลดความชื้นแบบนี้ใช้งานในลักษณะเมล็ดไหลต่อเนื่อง ส่วนของห้องอบเป็นห้องปิดตะแกรงอยู่ด้านล่าง ที่ปลายทั้งสองด้านมีอุปกรณ์ป้อนเมล็ดเข้าและออกจากห้องอบ ใช้ความเร็วสูงทำให้ชั้นเมล็ดซึ่งหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ที่อยู่บนตะแกรงลอยตัวได้ใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เมล็ดเมื่อผ่านเครื่องลดความชื้นนี้เพียงครั้งเดียวความชื้นจะลดลง 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีอัตราการทำงานสูงเหมาะกับข้างเปลือกความชื้นสูงในปริมาณมาก

กลับเมนูหลัก