หอยเชอรี่ (golden apple snail)*

หอยเชอรี่ (golden apple snail)*

 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pomacea canaliculata Lamarck
 
วงศ์ : Ampullariidae
 
อันดับ : Mesogastropoda
 
ชื่อสามัญอื่น : หอยโข่งเหลือง, หอยเปาฮื้อน้ำจืด
 
 
   

        หอยเชอรี่ Pomacea canaliculata Lamarck เป็นหอยทากน้ำจืดชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายหอยโข่งแต่เปลือกมีสีอ่อนกว่าคือมีสีเขียวเข้มปนดำผสมกับแถบสีจางๆพาดตามความยาวเปลือก บางตัวมีสีเขียวเข้มปนดำ บางตัวมีสีเหลืองปนน้ำตาล (ภาพที่ 1) ตัวเต็มวัยนาน 3 เดือน สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ เพศเมียวางไข่ในที่แห้งเหนือระดับน้ำ สามารถวางไข่ได้ตลอดปี โดยเฉพาะฤดูฝนวางไข่ได้ 10-14 ครั้งต่อเดือน ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 388-3,000 ฟอง (ภาพที่ 2)ขึ้นกับขนาดของหอยเพศเมีย ระยะไข่ 7-12 วัน ลูกหอยตัวเล็กๆกินสิ่งอ่อนนิ่ม เช่น สาหร่ายเป็นอาหาร และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อมีขนาด 1.6 เซนติเมตร ก็เริ่มกัดกินต้นข้าวได้

ภาพที่ 1   ตัวเต็มวัยหอยเชอรี่P. canaliculata  Lamarck
ภาพที่ 2  กลุ่มไข่หอยเชอรี่  


ภาพท3  ลักษณะการทำลายต้นกล้าข้าวในนาหว่าน
ภาพที่ 4 สภาพนาข้าวที่เหมาะต่อการระบาดภาพที่

ลักษณะการทำลาย

      หอยเชอรี่เป็นศัตรูสำคัญของข้าวในระยะหลังหว่าน ชอบกัดกินต้นข้าวอ่อนๆระยะกล้าจนถึงแตกกอในช่วงเช้าและเย็นโดยจะกัดกินลำต้นข้าวใต้ผิวน้ำสูงเหนือระดับโคนต้น 0.5-1 นิ้ว (ภาพที่ 3)และกินส่วนใบที่ลอยน้ำต่อไปจนหมดต้น พบระบาดมากในนาข้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะนาข้าวที่มีน้ำขัง (ภาพที่ 4)

พืชอาหาร

ข้าว พืชน้ำต่าง ๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก บัว ฯลฯ

การป้องกันและกำจัด

     1). ใช้วัสดุกั้น ทุกทางที่น้ำเข้าได้ด้วยเฝือกและตาข่าย
     2). เก็บตัวหอยและไข่ด้วยกระชอนที่มีด้ามยาวและที่แซะไข่แล้วนำไปทำลายทุกสัปดาห์ ตลอด 6 สัปดาห์หลังปล่อยน้ำเข้าแปลงนา
     3). ปล่อยให้เป็ดกินหลังเกี่ยวข้าว
     4).ใช้สารกำจัดหอย นิโคลซาไมด์ (ไบลุไซด์ 70%ดับบลิวพี)อัตรา 50 กรัมต่อไร่ หรือ เมทัลดีไฮด์ (แองโกล-สลัก 5%หรือเดทมีล 4%)หว่านอัตรา 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเดทมีล 80% ชนิดผง อัตรา 100 กรัมต่อไร่ หรือโปรเทก หว่านอัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ คอปเปอร์ ซัลเฟต ละลายน้ำอัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทันทีหลังปักดำเสร็จ หรือหลังจากหว่านข้าวและไขน้ำเข้านาแล้ว 1 – 2 ชั่วโมง โดยมีระดับน้ำในนาสูง 5 เซนติเมตร

*ข้อมูลจากส่วนกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร

กลับเมนูหลัก