รายชื่อศูนย์วิจัยข้าว

ลำดับ ชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
1
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
เลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

พิกัด GPS : N14.017616, E100.738014

0 2577 1688-9
0 2577 1300
ptt_rrc@rice.mail.go.th , ptt_rrc@brrd.go.th
2
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
เลขที่ 12 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พิกัด GPS : N14.117475, E100.621211

0 2529 1185
0 2529 0713
klg_rrc@brrd.mail.go.th
3
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา
เลขที่ 79/1 หมู่ที่ 13 ตำบลคอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170

พิกัด GPS : N13.872600, E100.950784

0 3850 2234
0 3850 2234
ccs_rrc@brrd.mail.go.th , ccs_rrc@rice.mail.go.th
4
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

พิกัด GPS : N13.456662, E99.793584

0 3273 2286
0 3273 2286
rbr_rrc@rice.mail.go.th , rbr_rrc@rice.mail.go.th
5
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี (สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ)
เลขที่ 213 หมู่ที่ 5 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

พิกัด GPS : N14.476031, E100.090174

0 3555 5276
0 3555 5340
spr_rrc@rice.mail.go.th
6
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150

พิกัด GPS : N14.011638, E101.215536

0 3727 1385 , 0 3727 1232
0 3727 1009
pcr_rrc@rice.mail.go.th
7
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
หมู่ที่ 8 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

พิกัด GPS : N15.065162, E100.692870

0 3670 8802
0 3670 8802
lbr_rrc@rice.mail.go.th
8
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ถนนช่างแสง 4 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

พิกัด GPS : N14.363798, E100.606227

0 3524 1680
035 241 680
ayy_rrc@rice.mail.go.th
9
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
หมู่ที่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

พิกัด GPS : N15.297121, E100.188141

0 5641 1733
0 5641 1773
cnt_rrc@rice.mail.go.th
10
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

พิกัด GPS : N15.323385, E104.718815

0 4534 4103-4
0 4534 4103
ubn_rrc@rice.mail.go.th
11
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
เลขที่ 489 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

พิกัด GPS : N14.703422, E103.421646

0 4451 1394
0 4452 8255
srn_rrc@rice.mail.go.th
12
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
เลขที่ 50 หมู่ที่ 6 ถนนสายพิมาย-ตลาดแค บ้านนางเหริญ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

พิกัด GPS : N8.359312, E100.054281

0 4447 1583 , 08 6469 6250
0 4447 1583
nrm_rrc@rice.mail.go.th , nrm_rrc@brrd.mail.go.th
13
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
เลขที่ 86 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

พิกัด GPS : N17.180656, E104.118616

0 4271 1471
0 4271 1471
skn_rrc@rice.mail.go.th
14
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
เลขที่ 218 หมู่ที่ 7 บ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

พิกัด GPS : N16.432278, E102.818651

0 4324 1740
0 4324 1740
kkn_rrc@rice.mail.go.th , kkn_rrc@brrd.mail.go.th
15
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 บ้านหนองใส ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

พิกัด GPS : N16.534884, E102.119914

0 4331 1155
0 4331 1155
cpa_rrc@rice.mail.go.th , cpa_rrc@brrd.mail.go.th
16
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
เลขที่ 275 หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

พิกัด GPS : N18.164039, E103.168165

0 4242 2082
0 4242 2082
nki_rrc@rice.mail.go.th
17
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 บ้านโสกแก ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41000

พิกัด GPS : N17.421091, E102.587757

0 4224 7485
0 4224 7485
udn_rrc@rice.mail.go.th
18
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
เลขที่ 450 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ(พิษณุโลก-หล่มสัก) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

พิกัด GPS : N16.837255, E100.378123

0 5531 1184
0 5531 1185
psl_rrc@rice.mail.go.th , psl_rrc@brrd.mail.go.th
19
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

พิกัด GPS : N18.242643, E100.219916

0 5464 6033-5
0 5464 6034
pre_rrc@rice.mail.go.th
20
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
เลขที่ 474 หมู่ 9 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

พิกัด GPS : N19.528622, E99.744618

0 5372 1578
0 5372 1916
cri_rrc@rice.mail.go.th
21
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
เลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

พิกัด GPS : N18.596086, E98.893295

0 5331 1334
0 5331 1335
cmi_rrc@rice.mail.go.th
22
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
เลขที่ 202 หมู่ที่ 10 บ้านปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

พิกัด GPS : N18.846370, E98.770287

0 5337 8093-4
0 5337 8093
smg_rrc@brrd.mail.go.th
23
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150

พิกัด GPS : ไม่พบข้อมูล

0 5361 7144
0 5361 7088
mhs_rrc@rice.mail.go.th
24
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
เลขที่ 191 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

พิกัด GPS : N7.566383, E100.125739

0 7484 0111
0 7484 0111
ptl_rrc@rice.mail.go.th , ptl_rrc@ricethailand.go.th
25
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330

พิกัด GPS : N8.359236, E100.054220

0 7539 9012
0 7539 9012
nsr_rrc@rice.mail.go.th , nsr_rrc@brrd.mail.go.th
26
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
เลขที่ 128/1 หมู่ที่ 7 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

พิกัด GPS : N6.752281, E101.130356

0 7343 1353
0 7343 1353
ptn_rrc@rice.mail.go.th
27
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่
หมู่ที่ 6 บ้านนานอก ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

พิกัด GPS : N8.056858, E99.016581

0 7569 1120
0 7569 1120
kbi__rrc@rice.mail.go.th