แผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าว
เป็นฐานข้อมูลแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่การผลิตข้าวตามระดับศักยภาพของดิน และการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม

วิธีการใช้งาน
1. คลิ๊กเลือกพื้นที่รายภาคที่ต้องการ
2. คลิ๊กเลือกจังหวัดที่ต้องการ
3. คลิ๊กเลือกหัวข้อที่ต้องการทราบจากเมนูด้านซ้าย
4. หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 53
ลิขสิทธิ์ของสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว