สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว:Bureau of Rice Research and Development

วัฒนาธรรมข้าวเจ้า-ข้าวเหนียว PDF พิมพ์ อีเมล

คนในตระกูลไท-ลาวในอุษาคเนย์กินข้าวเหนียวหรือข้าวนึ่งเป็นอาหารหลักไม่ต่ำกว่า 3, 000 ปีมาแล้ว อาทิไทอาหม ในแคว้นอัสสัมของอินเดีย ชาวลื้อในสิบสองปันนาของจีน ชาวไทในเวียดนาม รวมทั้งชาวจ้วงในจีน ซึ่งแม้ปัจจุบันจะกินข้าวเจ้าเป็นหลัก แต่ก็มีนาข้าวเหนียวซึ่งปลูกเอาไว้เลี้ยงผีบรรพบุรุษ

วัฒนธรรมข้าวนึ่งของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าและการปลูกข้าวเจ้าเมื่อมีการติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอินเดีย เมื่อราวพ.ศ. 1000 โดยเริ่มปลูกที่ภาคใต้ก่อนขยายสู่พื้นที่ภาคกลาง

นักโบราณคดีพบว่า ราวหลังพ.ศ. 1900 การปลูกข้าวเหนียวลดลง ปลูกข้าวเจ้ามากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่ภาคกลางซึ่งเป็นอาณาจักรอยุธยา และราวหลังพ.ศ. 2200 เป็นต้นมา ภาคกลางเป็นแหล่งปลูกข้าวเจ้ามากที่สุดส่วนข้าวเหนียวปลูกกันเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้น

แม้คนในภาคกลางจะเปลี่ยนมากินข้าวเจ้าเป็นหลักและทำนาข้าวเจ้า แต่ก็มีปลูกข้าวเหนียวไว้เพื่อทำขนมโดยเฉพาะ อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติที่จับตัวกันง่ายของข้าวเหนียวซึ่งเหมาะในการทำขนมมากกว่าขนมส่วนใหญ่จึงทำจากแป้งข้าวเหนียวซึ่งเหมาะในการทำขนมมากกว่าขนมส่วนใหญ๋จึงทำจากแป้งข้าวข้าวเหนียว

 

แหล่งอ้างอิง : กรมวิชาการเกษตร. 2541. ข้าว...วัฒนธรรมแห่งชีวิต. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร. หน้า 78-79.

 

เตือนภัยศัตรูข้าว


สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์ 17 - 23 ก.ย. 58


ภาคกลาง

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรับผิดชอบมีปริมาณสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดชัยนาทและปทุมธานี แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต และแมลงหล่ามีปริมาณสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดชัยนาทเช่นกัน ไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แต่พบโรคไหม้ระบาดในแปลงนาเกษตรกร ในเขตพื้นที่ จ.นครนายก อ.บ้านนา และ จ.ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม และ อ.ศรีมโหสถ พื้นที่ระบาดรวม 137 ไร่
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้ามีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์ค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน มีรายงานการระบาดของโรคไหม้ในแปลงนาเกษตรกร ในเขตพื้นที่ จ.นครนายก อ.บ้านนา และ จ.ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม และ อ.ศรีมโหสถ พื้นที่ระบาดรวม 137 ไร่ ดังนั้นจึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรับผิดชอบส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เพลี้ยกระโดดหลังขาวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อย และไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนาเกษตรกร
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ สัปดาห์หน้ามีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาด ทั้งนี้จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขต จ.พิษณุโลก น่าน และ จ.แพร่

โรคไหม้ สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบพื้นที่การระบาดของโรคไหม้ในเขต จ.พะเยา ลำปาง เชียงราย และ จ.น่าน ดังนั้นจึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะในแปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าความเสี่ยงของอากาศต่อการเกิดโรคไหม้จากสถานีตรวจอากาศที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครสูงกว่าค่าวิกฤต และไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนาเกษตรกร
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ สัปดาห์หน้ามีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ทั้งนี้จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดในเขต จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง

โรคไหม้ สภาพอากาศสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดในเขต จ.บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ขอนแก่น สุรินทร์ สกลนคร และ จ.หนองคาย ดังนั้นจึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการเกิดโรคไหม้ในแปลงนา ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และ กข15 โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง


ภาคใต้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และไม่มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในแปลงนาเกษตรกร
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้ามีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาด ทั้งนี้จากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดในเขต จ.ปัตตานี อ.ปานาเระ

โรคไหม้ สภาพอากาศของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรคเช่นกัน ดังนั้นจึงควรสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการเกิดโรคไหม้ในแปลงนา โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

กรณีพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในแปลงนา ยังไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงจนกว่าข้าวจะมีอายุ 40 วันขึ้นไป แต่หากพบตัวอ่อนปริมาณมากกว่า 5 ตัว/ต้น/กอ ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่กรมการข้าวแนะนำ ได้แก่ บูโพรเฟซิน บูโพรเฟซิน+ไอโซโพรคาร์บ อีโทรเฟนพรอกซ์ ไอโซโพรคาร์บ หากข้าวอยู่ในระยะแตกกอถึงออกรวง และพบตัวอ่อนสีน้ำตาลและตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น/กอ และไม่พบหรือพบมวนเขียวดูดไข่จำนวนน้อยมาก ให้ใช้สารฆ่าแมลง ได้แก่ ไดโนทีฟูเรน ไพมิดโทรซิน คาร์โบซัลแฟน หลีกเลี่ยงการใช้สารอะบาเม็กติน เนื่องจากไม่ใช่สารที่แนะนำให้ใช้ในนาข้าว รวมทั้งสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ซึ่งสารกลุ่มนี้จะทำลายศัตรูธรรมชาติ ส่งผลให้เป็นการเร่งการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ส่วนกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 5 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์อ่อนแอต่อโรคไหม้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 กข15 อากาศค่อนข้างเย็น มีน้ำค้างในตอนเช้ายาวนานจนถึง 9 โมงเช้า ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำของ กรมการข้าว เช่น คาซูกะมัยซิน หรือ อีดิเฟนฟอส หรือ ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ


รายงาน ณ วันที่ 23 ก.ย. 2558