ค้นหา

มุมการจัดการความรู้

rkb2

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดข้าว สวข.
 
ข้าวพันธุ์ดี PDF พิมพ์ อีเมล

โดย : นายมังกร  จูมทอง

ปีที่พิมพ์ : 2498

สาระสำคัญ : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยประวัติพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์รับรองออกขยายพันธุ์ได้เมื่อปี 2502 ซึ่งมีรหัสประจำพันธุ์ชื่อว่า ขาวดอกมะลิ (4-2-105) เพราะมีเมล็ดยาวเรียว ขาวใส มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย แต่ไม่หอมเหมือนดอกมะลิอย่างที่เข้าใจและข้าวขาวดอกมะลิก็ถูกเรียกเพี้ยนมาเรื่อย จนกลายเป็น "ข้าวหอมมะลิ" อย่างในปัจจุบัน และหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงลักษณะทั่วไปของข้าวขาวดอกมะลิ 105 การคัดสายพันธุ์ให้บริสุทธิ์ เกล็ดความรู้งานขยายพันธุ์ข้าว และประวัติพันธุ์ข้าวนางมล 55

download PDF file   brrd0001003c0   view/open
  brrd0001003c1   view/open
     
download e-Book (Desktop Author) brrd0001003 view/open