ค้นหา

มุมการจัดการความรู้

rkb2

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดข้าว สวข.
 
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน (ฉบับปรับปรุง) PDF พิมพ์ อีเมล

โดย : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

ปีที่พิมพ์ : 2552

สาระสำคัญ : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของดินทั้งทางด้านกายภาพและทางเคมี แนวทางการจัดการดินมีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม และการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ พันธุ์ข้าว,การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์,หลักการใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ,การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินนาจากค่าวิเคราะห์ดิน,การคำนวณการใช่ปุ๋ย,การใช้โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช,การใช้แผนเทียบสีใบข้าวในการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงการใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  

download PDF file brrd5202031c0   view/open
  brrd5202031c1 view/open
  brrd5202031c2 view/open
     
download e-Book (Desktop Author) brrd5202031 view/open